SATHYODAYA
Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first
  1. කාලීන

ආදායම ගිනිබත් කරන නව වසර සැමරුම

දෙසැම්බර් මස 31 රාත්රි්යෙහි සියලු දෙනාම නව වසර උදාවන පලවෙනි දින බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී. රාත්රී 12 ට රතිඤ්ඤා පත්තු කරමින් නව වසර සැමරුම ප

ඩොලර් මත දෝලනය වන අවලංගු කාසිය

කීර්ති රත්නායක විසින් ඩොලර් මත දෝලනය වන එකම කාසියේ දෙපැත්ත යන මාතෘකාවෙන් ලියූ ලිපියක් 02.07.2017 වන දින සිංහ නිවුස් නව් වෙබ් අඩවියේ පළ වී ඇ

සංගීතය මිනිසාට අහිත කරයි...

විශ්වයේ මැවුම්කරු වන සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ නිර්මාණ රාශීයක් අතරින් එක් නිර්මාණයක් වන මිනිසා අන් නිර්මාණ වලට වඩා වෙනස්ව ද, උසස්ව ද සල

නොනිවෙන ආලෝකය

වර්තමානයේ අප රට තුළ අති බහුතරයක් ජනතාව විසින් කථාවට බඳුන් වී තිබෙන ප්‍රස්තුතය වන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව සිය ප්‍රාණයටත් වඩා ප්‍රේම කරන්න

සංවිධාන කටයුතු

සිසිල් බීම දන්සල

අද (2019-04-01) දින ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පිටකොටුව ගෑස්පහ හන්දියේ සිසිල් බීම දන්සලක් පැවැත්විණි. අධික උෂ්ණනත්වය හේතුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වන ජනතාව වෙනුවෙන් සුළු උපකාරයක් වශයෙන් මෙය සිදු කරන ලදී. න...

අක්කරෛපත්තු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක පරිපාලන කමිටුවේ අක්කරෛපත්තුව ශාඛාව මගින් 12-08-2018 දින 07 වන වරටත් මහා ලේ දන් දීමේ කඳවුරක් පවත්වන ලදී. රුධිර දායකයන් 76 දෙනක් සහභාගී වී 66 දෙනෙක් ලේ දන් දීමට සදුසුකම් ලැබීය. න...

මාලිගාවත්ත ශාඛාවේ මද්රසා වැඩසටහන

ශ්‍රි ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මාලිගාවත්ත ශාඛාව මගින් පවත්වන අල්කුර්ආන් මද්රසාව මගින් පවත්වන ලදි තරඟාවලි සහ ත්‍යාග ප්‍රධානෝතසවය න...

වීඩියෝ තිරය