SATHYODAYA
Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first
  1. කාලීන

ආදායම ගිනිබත් කරන නව වසර සැමරුම

දෙසැම්බර් මස 31 රාත්රි්යෙහි සියලු දෙනාම නව වසර උදාවන පලවෙනි දින බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී. රාත්රී 12 ට රතිඤ්ඤා පත්තු කරමින් නව වසර සැමරුම ප

ඩොලර් මත දෝලනය වන අවලංගු කාසිය

කීර්ති රත්නායක විසින් ඩොලර් මත දෝලනය වන එකම කාසියේ දෙපැත්ත යන මාතෘකාවෙන් ලියූ ලිපියක් 02.07.2017 වන දින සිංහ නිවුස් නව් වෙබ් අඩවියේ පළ වී ඇ

සංගීතය මිනිසාට අහිත කරයි...

විශ්වයේ මැවුම්කරු වන සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ නිර්මාණ රාශීයක් අතරින් එක් නිර්මාණයක් වන මිනිසා අන් නිර්මාණ වලට වඩා වෙනස්ව ද, උසස්ව ද සල

නොනිවෙන ආලෝකය

වර්තමානයේ අප රට තුළ අති බහුතරයක් ජනතාව විසින් කථාවට බඳුන් වී තිබෙන ප්‍රස්තුතය වන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව සිය ප්‍රාණයටත් වඩා ප්‍රේම කරන්න

සංවිධාන කටයුතු

සාය්න්දමරුදු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සාස්නදමරුදු ශාඛාව මඟින් 2019-08-24 වන අද දින පැවැත්වෙන ලේ දන් දීමේ කඳවුර ශාඛා කාර්‍යාලයේ දැන් පැවැත්වේ. සියළු සහෝදරයින්ට ආරාධනා! න...

සිසිල් බීම දන්සල

අද (2019-04-01) දින ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පිටකොටුව ගෑස්පහ හන්දියේ සිසිල් බීම දන්සලක් පැවැත්විණි. අධික උෂ්ණනත්වය හේතුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වන ජනතාව වෙනුවෙන් සුළු උපකාරයක් වශයෙන් මෙය සිදු කරන ලදී. න...

වීඩියෝ තිරය