හිම කඳු (ග්ලැසියර්) විලීනය හා මුහුදු මට්ටම ඉහළ නැඟීමෙන් පෘථිවියෙහි භ්‍රමණය මන්දගාමී වේ.

හිම කඳු (ග්ලැසියර්) විලීනය හා මුහුදු මට්ටම ඉහළ නැඟීමෙන් පෘථිවියෙහි භ්‍රමණය මන්දගාමී වේ.

ඉස්ලාම් දහම සැබෑ කරවන වත්මන් තොරතුරු

පෘථිවියෙහි මුහුදු මට්ටම ඉහළ යන බැවින් පෘථිවියේ භ්‍රමණය මන්දගාමී වී යන බව කැනඩාවේ අල්බෙර්ටා විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය හා විද්‍යාඥ මෙත්යුඩම්බෙරි පවසයි.

පෘථිවියෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑමෙන්, ධ්‍රැව ප්‍රදේශයේ හිම කඳු වේගයෙන් විලීන වී මුහුදු මට්ටම ඉහළ යමින් පවතී.

එබැවින් ධ්‍රැවයන් හි ඝනත්වයේ අඩුව ද, සඳෙහි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ද පෘථිවිය සෙමින් භ්‍රමණය වීමට හේතු කාරකයක් වන බව විද්‍යාඥයින් පවසයි.

මෙසේ පෘථිවිය සෙමින් භ්‍රමණය වන බැවින් දිනක කාලය දීර්ඝ වන බවද පවසා ඇත. ඊළඟ සියවස ඇතුළත දිනක කාලය 1.7 මිලි තත්පරයකින් දීර්ඝ වන බවට ගණණය කර ඇති බව විද්‍යාඥ මෙත්යුඩම්බෙරි පවසයි.

http://www.upi.com/Science_News/2015/12/15/Study-As-glaciers-melt-and-sea-levels-rise-Earth-spins-slower/6431450194736/

නබි නායක (සල්) තුමාණන් වසර 1400කට පෙර මෙවැන්නක් සිදු වන බව අනාවරණය කර ඇත්තා හ.

"දජ්ජාල් කොපමණ දින ගණනක් මෙලොව සිටිනු ඇත් දැ"යි අපි විමසුවෙමු. එයට නබි නායක (සල්) තුමාණන් 'දින හතලිහක්යැ"යි පවසා "දිනයක් වසරක් මෙන් ද, (තවත්) දිනයක් මාසයක් ලෙස ද (තවත්) දිනයක් සතියක් ලෙස ද ඉතිරි දින ගණන සාමාන්‍ය දින මෙන් ද ගෙවී යනු ඇතැ"යි පිළිතුරු දුන් හ. (මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් 5629)

ලෝක විනාශයේ පෙර නිමිත්තක් ලෙස නබි නායක (සල්) තුමාණන් දජ්ජාල් හෙවත් මහා අපරාධකරුවෙකුගේ සම්ප්‍රාප්තිය පිළිබඳව පවසන අවස්ථාවහි "දජ්ජාල් කොපමණ දින ගණනක් මෙලොව සිටිනු ඇත් දැ"යි යන නබි මිත්‍රවරුන්ගේ පැනයට නබි නායක (සල්) තුමාණන් "දින හතලිහක්යැ" යි පිළිතුරු සපයා එම දින හතලිහ කෙබඳු ආකාරයට පවතී දැයි සඳහන් කරන විට "එක් දිනක් වසරක් ලෙස  ද, (තවත්) දිනයක් මාස හයක් ලෙසද, (තවත්) දිනයක් සතියක් ලෙස ද දීර්ඝ වනු ඇතැ"යි විස්තර කළ හ.

"දිනයක කාලය දීර්ඝ වනු ඇතැ"යි යැයි විද්‍යාඥයින් විසින් නව තාක්ෂණයන් හි සහයෙන් ප්‍රකාශ කරන පර්යේෂණාත්මක සත්‍යය වසර 1400 කට පෙර දී ම කිසිඳු තාක්ෂණක සහයක් නොමැතිව ම සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට කිව හැක්කේ කෙසේ ද?

කිසිඳු තාක්ෂණයක සහයක් නොමැතිව මෙවැන්නක් අනාවරණය කිරීමෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණන් සර්ව බලධාරී දෙවියන් වන අල්ලාහ්ගේ ධර්ම දූතයෙකේ ම වන බව  කිසිඳු සැකයකින් තොරව දැනගත හැකිය.