තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට එරෙහිව බොදු බල සේනාව මගින් ගොනු කරන ලද නඩුව දෙසැම්බර් මසට කල් යයි.

තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට එරෙහිව බොදු බල සේනාව මගින් ගොනු කරන ලද නඩුව දෙසැම්බර් මසට කල් යයි.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් (SLTJ) සංවිධානයට එරෙහිව බොදු බල සේනාව මගින් ගොනු කරන ලද නඩුව නැවතත් දෙසැම්බර් මස 15 වන දිනට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතා විසින් කල් තබන ලදී.

උක්ත නඩුව අද දින (04-08-2016)කොළඹ අලුත්කඩේ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගයට ගැණුනු අවස්තාවේ දී එසේ කල් තබන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් පාර්ශවයෙන් සභාපති සහෝදර ආර්.එම්. රියාල්, මහ ලේකම් සහෝදර ආර්. අබ්දුර් රාසික්, උප සභාපති සහෝදර එම්.ටී.එම්. ෆර්සාන්, භාණ්ඩාගාරික සහෝදර ඒ.ආර්.එම්. රිල්වාන්, උප ලේකම් සහෝදර එම්.එෆ.එම්. රස්මින් සහ අන්තර්ජාල කටයුතු භාර සහෝදර තව්සීෆ් අහමඩ්  යනාදීහූ සහභාගි වූ හ. ශ්‍රේෂඪ  නීතීඥ ශිරාස් නූර්දීන් ඇතුළු නීතීඥවරු පිරිසක් තව්හීද් ජමාඅත් පාර්ශවය වෙනුවෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටිය හ.

අදාළ නඩුවේ මීලඟ සැසිවාරය 15.12.2016 දිනට කැඳවන ලදී.


ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ මාධ්‍ය ඒකකය