පෘතුවිය පැස්බරාගේ බිත්තරයේ හැඩයට නිර්මාණය කළ බව පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වනවාද?

පෘතුවිය පැස්බරාගේ බිත්තරයේ හැඩයට නිර්මාණය කළ බව පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වනවාද?

ඇතැම්හු පෘතුවිය පැස්බරාගේ බිත්තරයේ හැඩයෙන් දෙවියන් නිර්මාණය කළ බව ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පවසන බව සඳහන් කරමින් අල් කුර්ආනය විද්‍යාත්මක කරැණු වලට පටහැනිව කතා කරන බව පවසති. කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක සත්‍යතාවන් බොහෝමයක් ඇත. ඒ ගැන දැනගැනීමට පහත වෙබ් ලිපිනයට පිවිසෙන්න.

http://sinhalaquran.lk/Science.jsp

නමුත් කුර්ආනයේ 79:30 වැකිය උපුටා දක්වමින් පෘතුවිය පැස්පරාගේ හැඩයට සමාන කරමින් කුර්ආනය පවසන බව විවේචකයෝ පවසති. එබැවින්

එම වැකියේ නිවැරදි අරුත කුමක්දැයි බලමු.


وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)79


එයට පසුව පොළොව දිග හැරියේ ය.
පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 79:30

මෙම වැකියේ සැබෑ වචනාර්ථය ඉහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. එහෙත් සාකිර් නායක් සමහර විද්වතුන් මෙම වැකියට මෙසේ අරුත් නොදක්වා “පසුව පොළොව පැස්බරාගේ බිත්තරයක් මෙන් කළේය” යනුවෙන් අරුත් දක්වා ඇත. අදාළ වැකියේ සඳහන්
“දහාහා” නම් වචනයට පැස්බරාගේ බිත්තරය මෙන් නිර්මාණය කළ බවට අරුත් දක්වති. විවේචනයට හේතුපාදක වූයේ මෙකී සාවද්‍ය අර්ථකථනයයි.

පොළොව පැස්බරාගේ බිත්තරය මෙන් තිබෙන බවත් මෙම වැකිය එය විද්‍යාත්මකව සනාථ කරන බවත් ප්‍රකාශ කරති.
මොවුන් පවසන ආකාරයට දහාහා නම් වචනයට මෙවන් අරුතක් තිබෙන බවට අරාබි ශබ්ද කොෂ වල හෝ තෆ්සීර් (අර්ථ විවරණ) ග්‍රන්ථ වල හෝ සඳහන් වී නොමැත.

“දහාහා” නම් වචනයේ නිරැක්තියෙන් එන “මද්හා, උද්හා” ය වචන වලට පැස්බරාගේ කූඩුව එසේත් නැත්නම් පැස්බරා බිත්තර දමන තැන යනාදි අරුත් ඇත.

පැස්බරා තම කූඩුව තනන්නේ පොළොවේ ඇතිරැන ආකාරයෙනි. දිග හැරීම යන මූල් අරුත එහි අන්තරගතවේ.
“දහා” නම් වචනයේ නිරැක්තියෙන් උපදින කිසිඳු වචනයකට පැසබරාගේ බිත්තරය යනුවෙන් අරුතක් නැත. නමුත් දිග හරින ලද කූඩුව හෝ පැස්බරාගේ කූඩුව යන අරුත එයට ඇත.

යම් විදියකින් මොවුන් පවසන ආකාරයට “දුහ්යා” නම් වචනයට පැස්බරාගේ බිත්තරය නම් වූ අරුත ඇතැයි තර්කයකට පිළිගත්තද මෙය නිවැරදි පරිවර්තනයක් විය නොහැකිය.

හේතුව “දුහ්යා” නම් වචනය නාම පදයක බහු වචනයකි. දහා යන වචනය ක්‍රියා පදයකි. අරාබි භාෂාවේ ක්‍රියා පදයකට අරුත දැක්වීමට එම ක්‍රියා පදයට අදාළව තිබෙන අරුත පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු අතර තමන්ගේ අභිමතයට නාම පදයකින් අරුත් දැක්විය නොහැකිය.
අරාබි බසින් ක්‍රියා පදයක් ශබ්ද කෝෂයක සඳහන් කරන විට එහි සියලු රෑප හා අරුත් කිසිවිටෙක සඳහන් නොකර සිටින්නේ නැත.
කිසිඳු ආරාබි ශබ්ද කෝෂයක “දහා” නම් වචනයට පැස්බරාගේ බිත්තරය නම් වූ අරුත සඳහන් වී නොමැත.

එබැවින් මෙවිලසින් අර්ථ දැක්වීම් කරන සාකිර් නායක් වැනි අයගේ ප්‍රකාශ වල කිසිඳු ඵලක් නොමැත.

තව ද පැස්බරාගේ බිත්තරය එකම හැඩ⁣යකින් ම පවතින බව හෝ එකී හැඩයෙන් ම පෘතුවිය පිහිටා තිබෙන බව හෝ ස්ථීරව ම පැවසිය නොහැකිය.

විද්‍යාත්මක කරුණු හෙළිදරව් කරන වැකි මෙන් ම වෙනත් කරුණු පවසන නොයෙකුත් වැකි පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වේ.
කුර්ආන් වැකි වල නොමැති විද්‍යාත්මක කරුණු ප්‍රබන්ධ කිරීම වැරදි මඟපෙන්වීමකි. මෙවනි ව්‍යාජ අර්ථ දැක්වීම් දෙවියන් විසින් නොපවසන ලද දෙයක් දෙවියන්ගේ නාමයෙන් ප්‍රබන්ධ කළ පාපයක් ගෙන දෙයි.

පෘතුවියේ හැඩය සම්බන්ධයෙන් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආන් පවසන විද්‍යාත්මක සත්‍යය ළඟදීම සත්‍යෝදය සඟරාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.