පුළුස්සන ලද මුස්ලිම් ජනාසාවේ (මෘතදේහයේ) අළු භුමදානය කළ හැකිද?

පුළුස්සන ලද මුස්ලිම් ජනාසාවේ (මෘතදේහයේ) අළු භුමදානය කළ හැකිද?

මරණයට පත් ජනාසාව පොළවට භුමදානය කිරීම කුර්ආනයට හා සුන්නාහ්වට අනුව ඉස්ලාමීය මඟපෙන්වීමයි.

ලොව මුල් මිනිසා මරණයට පත් වීමත් සමඟම මිනිස් සමාජයට අල්ලාහ් භුමදානය උගන්වන ලදී.

තම සහෝදරයාගේ මෘත දේහය වසන් කරන්නේ කෙසෙදැයි ඔහුට ඉගෙන්වීමට අල්ලාහ් (විසින්) කපුටෙක් යවන ලදී. ඌ පොළොව හාරන ලදී. අහෝ! මෙම කපුටෙකු සේ සිටීමටත් හැකියාවක් (මට) නොමැති වුනි. එසේ වුනේ නම් මගේ සහෝදරයාගේ දේහය වසන් කර ඇත්තෙමි. දුක් මුසු පුද්ගලයෙකු වුණි.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන 5:31


මරණයට පත් පුද්ගලයෙකු භුමදානය කළ යුතු බව සනාථ කරන තවත් සාධක ද ඇත. එහි මුස්ලිම්වරුන් අතර කිසිම මත භේදයක් නැත.

පුළුස්සීම හැර විසඳුමක් නොමැති අවස්ථාවක...

ලොව පුරා ව්යා්ප්ත වී තිබෙන නව කොරෝනා වෛරසය නොහොත් කෝවිඩ්-19 හේතුවෙන් මරණයට පත්වන අයගේ මෘතදේහ භූමදානය කිරීමට හෝ අදාහනය කළ හැකි බව ලොක සෞඛ්යත සංවිධානයේ උපදෙසයි. එසේ වුවද ශ්‍රී ලංකාව තුල ආදාහනය පමණක් ක්‍රියාත්මකයි. මුස්ලිම්වරුන්ගේ මෘතදේහ වලටද එසේම කරණු ලබයි.

ලෝක සෞඛ්යේ සංවාධානයේ භූමදාන මඟපෙන්වීම ප්රහධාන කොටගෙන ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය ද අනෙකුත් මුස්ලිම් ප්‍රජාව නියෝජනය කරන සංවිධාන ද රජයෙන් මුස්ලිම්වරුන්ගේ මෘතදේහ භුමදානය සඳහා අවසර ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලුම් කලද අද වන තුරු එය සඳහා නිසි ප්‍රතිචාරයක් රජයෙන් ලැබී නැත. මුස්ලිම් මෘතදේහ වල අවසන් කටයුතු වන දෝවනය, සුදුවන් වස්ත්‍රෙයන් සැරසීම ආදි කටයුතු සඳහා අවසර නොලැබෙන අතර ජනාසා සලාතය පමණක් ඉටුකිරීමට පවුලේ අය සඳහා අවසර ලැබේ. මෙවන් වාතාවරණයක ආදාහනය කිරීමෙන් අපට හෝ ජනාසාවට කිසිම පවක් අත් නොවේ.

ව්යා්තිරේකි අවස්ථාවක ධාර්මික මඟපෙන්වීම සිදුකිරීමට ප්ර ස්ථාව නොමැති වන අවස්ථාවක වැරදිකරුවන් නොවන බව පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය පවසයි.

කිසිවෙකුව තමාට දරාගෙනීමේ හැකියාවට වඩා පරිශ්‍රමයට ලක් නොකරන්නෙමු.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 2:286

ස්වඅභිමතයෙන් නොයා. සීමාව නොඉක්මවා ව්යාෙතිරේකයට ලක් වන අය මත කිසිම වරදක් නොමැත. අල්ලාහ් ක්ෂාම කරන්නෙකි. අසමඅසම කරුණාවන්තයෙකි.

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආන් 2:173

එහෙයින් රජයෙන් පනවා තිබෙන ආදාහන ක්රොමවේදයෙන් ව්යාකතිරේකයට ලක්වීම අල්ලාහ් වෙත අපව වැරදි කරුවන් නොකරයි. එසේ වුවද භුමදානය සඳහා අවස්ථාවක් ලබාගෙනීමට උත්සහ දැරීම අපේ වගකීමකි.

අළු භුමදානය කළ හැකිද?

එක් මුස්ලිම්වරයෙකු ආදාහනය කර අළුව අපට ලබා දුන්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද යන්න බොහෝ දෙනා අසන ප්‍රශ්ණයකි.

මෘතදේහයක් පුළුස්සා ලැබෙන අළුව ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨියෙන් වටිනාකමක් ලබාදිය යුතු දෙයක් නොවේ.

එම අළුව ආරක්ෂ කළ යුතු යැයි කවරෙක් විමසුවහොත්

භාවිතයට නොසුදුසු දෙයක් භුගත කරන මෙන් එම අළුවද භූගත කිරීම වරදක් නොවේ.

පරිශුද්ධ වු කුර්ආනය හෝ සුන්නාහ්ව මෙය තහනම් නොකරන හෙයින් මෙය තහනම් කළ යුතු නැත.

ඒ අතරම අළුව භුගත කරන අවස්ථාවේ විෂේශිත වතාවත් සිදුකිරීම ධාර්මකිව වරදක් වන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුයි.

රජය විසින් ආදහනය කරන ලද මෘතදේහයක අළුව ලබා නොදුන් අවස්ථාවක එය ලබා ගෙනීම සඳහා උත්සහ දැරීමට අවශ්යර නැත. මෙය සැලකිල්ලට ගෙන මුස්ලිම්වරුන් කටයුතු කළ යුතුයි.

අපේ චේතානවන් වලට ඵල විපාක ලබා දීමට අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් ය.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්