ඇල්කහෝල් මිශ්‍ර සුවඳවිලවුන් භාවත කළ හැකිද?

ඇල්කහෝල් මිශ්‍ර සුවඳවිලවුන් භාවත කළ හැකිද?

ඇල්කහෝල් හෝ මධ්‍යසාර ලෙස හඳුන්වන මත උද්දීපනය කරන ද්‍රව්‍ය ඉස්ලාම් දහම තහනම් කර තිබෙන බව බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණක් වන අතර වර්තමානයේ නවීන සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා මේවා අධිකව භාවත කරන බැවින් මධ්‍යසාර අඩංගු සුවඳ විලවුන් භාවත කිරීමට ඉස්ලාම් දහම තුල අවසරය තිබේද යන්න බහුතරයකට පැන ‍නැගෙන ප්‍රශ්ණයකි.

අල්ලාහු රබ්බුල් ආලමීන් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනයේ, මත උද්දීපනය කරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව අනාවරණය කරන කරුණු සහ නබි නායක මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ හදීසයන් විමසීම මඟින් මෙම ගැටළුව නිරාකරණය කර ගත හැකිය.

අල්ලාහු තආලා මධ්‍යසාර තහනම් බව පමණක් ප්‍රකාශ නොකර එය තහනම් වීමට හේතුව ද විදහා දක්වා ඇත.

සුරා පානය හා සූදූ කෙළිය ගැන ඔබෙන් විමසති. “ඒ දෙකෙහි ම අති මහත් විනාශයක් ද මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන කිහිපයක් ද ඇත

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආන් සූරා බකරා 2:219

මෙම පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් වැකිය මඟින් මත උද්දීපනය කරන දේවල් වල යහපතට වඩා අයහපත බහුල බව අල්ලාහු තආලා පවසා ඇත.

අයහපත මෙම අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ ලඟ තබා ගෙනීම මගින් සිදු නොවන අතර මෙය පානය කිරීම නිසෙකවම අයහපත ගෙන දෙන බව මෙම වැකිය මඟින් අපට අවබෝධ කර ගත හැකිය.

නබි නාය (සල්) තුමාණන් ද මෙය පැහැදිළිව විග්‍රහ කර ඇත.

“මත උද්දීපනය කරන සියල්ල තහනම් වේ” යනුවෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණන් පවසන ලදී.

මූලාශ්‍රය බුහාරි : 4343

ඇල්කහෝල් මත උද්දීපනය කරන දෙයකි.

මත කුමන ආකාරයකින් තිබුනද එය අප අනුභව නොකළ යුතු බව නබි නායක (සල්) තුමාණන් මෙම හදීසය මඟින් පැහැදිළි කරයි.‍

මත උද්දිපනය කරන ද්‍රව්‍ය ලඟ තබා ගෙනීම මගින් මත උද්දීපනය නොවන අතර මත උද්දීපනය වීමට එය අනුභව කිරීම හෝ වෙනයම් ක්‍රමයකින් එය ශරීර ගත කිරීම අවශ්‍ය‍ වේ.

එබැවින් එවන් කිසිම දෙයක් නොකර සුවඳ විලවුන් වශයෙන් තවරා ගෙනීම මඟින් මත උද්දීපනය නොවේ.

එමෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය විකිණීමද නබි නායක (සල්) තුමාණන් තහනම් කර ඇත.

නබි නායක (සල්) තුමානණ් කවර දෙයක් අනුභව කිරීමට තහනම් කළේද එය විකිණීම ද තහනම් වේ.

මූලාශ්‍රය : බුහාරි : 2236

එමෙන් අයහපතට සහය දැක්වීමට සහමුලින්ම තහනම් වේ.

අප සුවද විලවුන් භාවත කිරීමේ හේතුව අප ශරීයේ දුගඳ අවම කිරීමයි. එමෙන් සුවඳ විලවුන් වල මධ්‍යසාර  ප්‍රමාණයද ඉතා අඩු ප්‍රතිශතයකින් පවතියි.

අත්තර් හෝ වෙනත් සුවඳ වලවුන් වල ඇල්කොහෝල් මිශ්‍ර වී තිබීම හේතුවෙන් ඒවා හරාම් ඝණයට අයත් නොවේ.

එමෙන්ම ඇල්කහෝල් මිශ්‍ර සුවඳ විලවුන් අලේප කිරීමෙන් පසුව ඉතා වේගයෙන් වාශ්ප වීමද සිදුවේ.

මෙවැනි ස්ප්‍රේ වර්ග භාවත කිරීම මඟින් ද මත උද්දීපනය නොවන නිසා මේවා භාවත කිරීමට කිසිම තහනමක් නොමැත.

මූලාශ්‍රය

https://www.onlinetntj.com/kelvi-pathil/alchocol-attar-scent-payan-paduthalama