ඩොලර් මත දෝලනය වන අවලංගු කාසිය

කීර්ති රත්නායක විසින් ඩොලර් මත දෝලනය වන එකම කාසියේ දෙපැත්ත යන මාතෘකාවෙන් ලියූ ලිපියක් 02.07.2017 වන දින සිංහ නිවුස් නව් වෙබ් අඩවියේ පළ වී ඇත. එහි ඔහු පාලකයින් ගේ පල්(?) වැඩ යනුවෙන් යම් කරුණු කිහිපයක් ජනතාවට හෙළි දැක්වීමට ඉදිරිපත් වන අවස්ථාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ ද යම් කරුණු කිහිපයක් පවසා ඇත. මෙහි දී දේශපාලනඥයින්ට හා ඇතැම් භික්ෂූ වරුන් පිළිබඳ පවසා ඇති ප්‍රකාශයන්ට නොව මුස්ලිම්න් ප්‍රජාව පිළිබඳ ප්‍රකාශ කර ඇති මතයන් හි ඇත්ත නැත්ත පිළිබඳ පහදා දීමට ආසා වෙමි.

Read more...

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මගින් කොටුව පොලිසියේ පැමිණිල්ලක්.

මුස්ලිම් ජනතාව ගිණි තබා ඝාතනය කරන බවට තර්ජනය කළ සුරේෂ් ප්‍රියසාද්ට හා සර්ව බලධාරී විශ්වාධිපති අල්ලාහ්ට පරුෂ වචන වලින් බැණ වැදුණු ඥානසාර මිට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මගින් කොටුව පොලිසියේ පැමිණිල්ලක්.

Read more...

බොදු බල සේනා සංවිධානයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්

අප සංවිධානය විසින් ඊයේ (06-09-2015) දින හෙම්මාතගම ප්රබදේශයේ ශ්රීල ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ හෙම්මාතගම ශාඛාව විසින් ග්රී0න් වීච් උත්සව ශාලාවේ ආගමික

Read more...