ආදායම ගිනිබත් කරන නව වසර සැමරුම

දෙසැම්බර් මස 31 රාත්රි්යෙහි සියලු දෙනාම නව වසර උදාවන පලවෙනි දින බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී. රාත්රී 12 ට රතිඤ්ඤා පත්තු කරමින් නව වසර සැමරුම පටන් ගනී. රාත්රි යෙහි නිදා ගැනීමට පවා නොහැකි තරම් ශබ්ද දූෂණය එම කාලය තුළ සිදුවේ. මෙයින් නිවෙස් වල සිටින රෝගීන්, අත දරුවන් අපහසුතාවයට පත් වේ. එපමනක් නොව මෙම දිනයෙහි ලක්ෂ ගණන් මුදල් ගිනිබත් වන දවසක් වශයෙන්ද හැඳින්විය හැකියි.

Read more...

නොනිවෙන ආලෝකය

වර්තමානයේ අප රට තුළ අති බහුතරයක් ජනතාව විසින් කථාවට බඳුන් වී තිබෙන ප්‍රස්තුතය වන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව සිය ප්‍රාණයටත් වඩා ප්‍රේම කරන්නා වූ ඉස්ලාම් දහමේ ප්‍රධානතම ධාර්මික මූලාශ්‍රය වන පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයයි.

Read more...