තන්හාව අහිතකරයි!

තන්හාව අහිතකරයි!

තන්හාව අහිතකරයි!

 

6435 – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

 

රන් මසුරන්, රිදි මසුරන්, ගැජ්ජි සහිත (ආඩම්බර) වස්ත්‍ර, කොටු ලොම් වස්ත්‍ර ආදියට ඇබ්බැහි වු පුද්ගලයා අභාග්‍ය සම්පන්නයෙකි. ඔහුට (ධනය) ලැබුනේ නම් සෑහීමට පත්වෙයි. (ධනය) නොලැබුනේ නම් අසන්තෘප්ත වෙයි. යැයි නබි ﷺ පවසන ලදී.

 

දැනුම් දෙන්නා : අබූහුරෛරා (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි 6435

 

2376 – حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه

 

බැටළු රංචුවක් කුසගින්නෙන් පිරුණු වෘකයින් දෙන්නෙක් විනාශ කිරීමට වඩා මිනිසාට ධන දේපල මත තිබෙන තන්හාව ඔහුගේ ධර්මානුකූල භාවය විනාශ කර දමයි. යැයි නබි ﷺ තුමාණන් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

 

දැනුම් දෙන්නා : කඃබ් ඉබ්නු මාලික් (රලි)

මූලාශ්‍රය : තිර්මිදි 2298

 

6420 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ

 

මහල්ලලෙකුගේ චේතනාවද දේවල් දෙකක් මත කාලීනව තිබෙයි.

  1. මෙලෝ ජිවිතයේ (ධනය) මත තිබෙන ඇල්ම.
  2. දිගු කලක් ජීවත් වීමට ඇති අභිප්‍රාය

යැයි නබි ﷺ තුමාණන් පවසන ලදී.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ හුරෛරා (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි 6420, 6421