මුස්ලිම් කාන්තාව හා ඔසප් සමය

මුස්ලිම් කාන්තාව හා ඔසප් සමය

 

බොහෝ සෙයින් ස්ත්‍රීන් තම ඔසප් සමයේ අපිරිසිදු තත්ත්වයේ පසුවන්නෝය යනුවෙන් පවසා ඇතැම් සමාජ තුල ඇයට කියා තනි කාමරයක් වෙන් කිරීම හෝ ඇය නිවසේ අනෙක් අය හා සම්බන්ධකම් සිඳලා තනි කර දමා තිබීම අපි දකින්නෙමු. එසේම යුදෙව්වන්ද ස්ත්‍රීන්ගේ ඔසප් සමයේ ඔවුන් තනි කාමරයකට සීමා කරන්නෝය. අප සමාජයේ සමහරුන්ද එසේ ඔවුන්ගෙන් මදක් හෝ වෙන් වී සිටින්නෝය.

නමුත් ඇගේ ඒ කාලය තුල ඇය හා ඉතා ආදරයෙන් කරුණාවෙන් කටයුතු කළ යුතුය. එසේ කටයුතු කිරීමෙන් අඹුසැමියන් අතර මහත් බැඳීමක් ඇති වන්නේය.

යුදෙව්වන් ඔවුන්ගේ ඔසප් ස්ත්‍රීන් සමඟ ඔවුන්ගේ එක්ව හිඳ ආහාර අනුභව කරන්නේ නැතග නිවසේ ඔවුන් සමඟ සතුටු සාමීචියේ යෙදෙන්නේද නැතග එහෙයින් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මිත්‍රයින් (ඒ ගැන) එතුමාණන්ගෙන් විමසූහ. එවිට (දූතයාණනි) ඔවුහු මාස් ශූද්ධිය පිළිබඳව ඔබගෙන් විමසති. එය පීඩාවකි. එබැවින් මාස් ශුද්ධි කාලය තුළ සංවාසයේ නොයෙදී- ස්ත්‍රීන්ගෙන් වැළකෙන්න. යනුවෙන් ආරම්භ වන (2: 222) වැකිය අල්ලාහ් පහළ කළේය, ඉන් අනතුරුව කායික සංසර්ගය හැර අනෙක් සියළු ක්‍රියාවන් කර ගන්න යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : අනස් (රළි) තුමා

මූලාශ්‍ර : මුස්ලිම් (507)

ස්ත්‍රීන්ගේ ඔසප් සමයේ ඔවුන් හා කායික සංසර්ගය හැර අනෙකුත් සියලූ සුළු සුළු කාමාශ්‍රීත ක්‍රියාවන්හී නිරත විය හැකිය. එයට නබි (සල්) තුමාණන්ගේ චර්යා පරිපාටියම මහත් ආදර්ශයක් වේ.

මම ඔසපයෙන් පීඩිතව පසුවන කල්හී නබි (සල්) තුමාණන්ගේ හිස පීරා අරිමි.

දැනුම් දෙන්නා : ආයිෂා (රළි) තුමිය

මූලාශ්‍ර : බුකාරි (295)

මා ඔසපයෙන් පීඩා විඳින කල්හී නබි (සල්) තුමාණෝ මගේ ඔඩොක්කුවේ හිස තබා ගෙන අල්කුර්ආනය පාරායනය කරනු ඇත.

දැනුම් දෙන්නා : ආයිෂා (රලි) තුමිය

මූලාශ්‍ර : බුකාරි (297)

නබි (සල්) තුමාණන් මස්ජිදයේ ඉඃතිකාෆ්හී පසුවන කල්හී එහි සිටම මගේ (කාමරය) වෙත හිස දිගු කරන්නෝයග මම ඔසපයෙන් පසුවෙද්දීම එතුමාණන්ගේ හිස පීරමි

දැනුම් දෙන්නා : ආයිෂා (රළි) තුමිය

මූලාශ්‍ර : බුකාරි (301)

මා ඔසපයේ පසුවන කල්හී (යම් පානයක්) පානය කර එහි ඉතිරිය මම නබි (සල්) තුමාණන්ට දෙමිග එවිට එතුමාණෝ මා කට තියා පානය කළ ස්ථානයේම කට තියා එය පානය කරනු ඇතග ඔසපයෙන් පසුවන මා මසෙන් පිරුණු මස් කටු කැබැල්ල සපා කා මම එහි ඉතිරිය එතුමාණන්ට දෙන්නෙමි. මම කට තියා සැපූ තැනින්ම එතුමාණෝ කට තිය එය අනුභව කර)නු ඇත.

දැනුම් දෙන්නා : ආයිෂා (රලි) තුමිය

මූලාශ්‍ර : මුස්ලිම් (505)

වත්මනයේ බොහෝ සමාජ වැසියන් මෙන්ම අපගෙන් සමහරෙක්ද ඔසපය වැළඳුණු කල්හී ස්ත්‍රීය මදක් ඈත් කර තබනු ඇතග නමුත් නබි (සල්) තුමාණන් තම අඹුවන් තුරුළු කරගෙන ඔවුන් සමග කාබී ආදරය කරුණාව ඛෙදාගෙන ඇත'