භූමදානය හා අදාහනය

ආදම්ගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ සැබෑ ඉතිහාසය ඔවුන්ට පවසන්න. එම දෙදෙනා ම නැමදුමක් ඉටු කළහ. ඔවුන්ගෙන් එකෙකුගෙන් එය පිළිගන්නා ලදී. අනෙකාගෙන් පිළිනොගන්නා ලදී. “මම නුඹ ඝාතනය කරන්නෙමි”යි (නැමදුම පිළිගනු නොලැබූ තැනැත්තා) පැවසීය. “අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් අයගෙන් පමණක් පිළිගන්නේයැ”යි (නැමදුම පිළිගනු ලැබූ තැනැත්තා) පැවසීය.

Read more...

සංගීතය මිනිසාට අහිත කරයි...

විශ්වයේ මැවුම්කරු වන සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ නිර්මාණ රාශීයක් අතරින් එක් නිර්මාණයක් වන මිනිසා අන් නිර්මාණ වලට වඩා වෙනස්ව ද, උසස්ව ද සලකනු ලැබීමට හේතුව ඔහුට පමණක් අයත් තාර්කික ඥාණය හෙවත් පරිමේය බුද්ධිය ය.

Read more...

මිනිසාට පොළොවේ පාතාලයට ගමන් කළ නොහැකිය

අභ්‍යවකාශයේ ගමන් කළ හැකි යැයි පවසන පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය, අභ්‍යවකාශයේ ගමන් කිරීමේ දි හෘදය සංකෝචනය වේ යැයි එහි ප්‍රතිවිපාකයත් උගන්වා දෙන පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය, පොළොව යට කන්දක උස ප්‍රමාණයක් තරම් දුරකට ගමන් කළ නොහැකියැයි මෙම වැකියේ (17:37) පවසයි.

Read more...