භූමදානය හා අදාහනය

ආදම්ගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ සැබෑ ඉතිහාසය ඔවුන්ට පවසන්න. එම දෙදෙනා ම නැමදුමක් ඉටු කළහ. ඔවුන්ගෙන් එකෙකුගෙන් එය පිළිගන්නා ලදී. අනෙකාගෙන් පිළිනොගන්නා ලදී. “මම නුඹ ඝාතනය කරන්නෙමි”යි (නැමදුම පිළිගනු නොලැබූ තැනැත්තා) පැවසීය. “අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් අයගෙන් පමණක් පිළිගන්නේයැ”යි (නැමදුම පිළිගනු ලැබූ තැනැත්තා) පැවසීය.

Read more...

COVID 19 වසංගතය සහ පවුල් සංස්කෘතිය

එදිනෙදා වැඩකටයුතු අඩාලව පවතින මෙම කාලවකවානුව තුළ, මුළු ලෝකයම“LOCK DOWN”වෙමින් පවතින මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව සාමාන්යද දිනවලට වඩා වැඩි වේලාවක් ගත කිරීමට සිදු වී ඇත. මෙම අවස්ථාව ඉතා ප්රවයෝජනවත් ලෙස ගත කිරීමට යොමු විය යුතුයි. නිවසක් ගත්කළ ස්වාමියා බිරිඳ දුවා දරුවන් එකට ජීවත් වන ස්ථානයයි.

Read more...

ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය සහ කොරෝනා වෛරසය හෙවත් COVID-19 හි බලපෑම.

ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය පිහිටීම සහ එහි ආරක්ෂිතබවය තහවුරු කරන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් වැකිය. ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය ගැන විස්තර කිරීමට පෙර දැනසිටිය යුතු දෙය වනුයේ අරාබිකරය පිළිබඳ ව දැනසිටිමයි. අරාබි යන වචනයට වියළි, තෙතමනයක් වත් නොමැති, දැඩි උණුසුම් සහිත, රශ්මිය භුමිකලපයක් සහ ශුෂ්ක කලාපිය වැලිකතර ලෙසත් කාන්තාරය ලෙසද විවිධ අර්ථවලින් අර්ථකථනය කල හැකිය.අරාබි අර්ධද්වීපයේ බටහිරින් මිසරය ( ඊජිප්තුව) සහ රතු මුහුදද, නැගෙනහිරින් ඉරකයද, දකුණින් අරාබි මුහුද මෙය ඉන්දියානු සාගරය දක්වා පැතිර පවතින අතර, උතුරින් ෂාම් දේශය හෙවත් සිරියාව සහ ඉරාකය සෙසු නගරයන් ද ඇතුලත්වේ. මෙහි සම්පුර්ණ විශාලත්වය වර්ග කිලෝමීටර මිලියන 12.9 Km2 අතර විහිදා පවතී.

Read more...